Velkommen

Velkommen til Resen Multiparks hjemmeside. Her på siden kan du holde dig orienteret om projekt Resen Multipark.

Hvad er Resen Multipark

Resen Multipark er et stort grønt område med plads og faciliteter til et væld af aktiviteter ude såvel som inde.

Udearealerne rummer baner til sport, områder til leg og hygge og skov til naturaktiviteter. Der er baner tilpasset særlige sportsgrene fx atletik og amerikansk fodbold, men generelt er parken anlagt, så området kan anvendes til mange forskellige former for sport og motion. Løbebanerne er fx også spadseresti og tilskuerpladser, ligesom ankomst torvet fungerer som parkourbane. På den måde kan arealerne udnyttes dobbelt eller flerdobbelt.

Der er også tænkt i alternative, mere legende former for idræt fx med en rund multibane og et område med bløde bakker og fjedrende underlag. Ideen er, at det kan motivere flere til at røre sig.

Arealerne til sport og områderne til ophold flyder sammen, så banerne får bløde rammer, og opholdsarealerne får udsigt til aktivitet. Baggrunden er, at uderummene derved får større dybde og bliver mere oplevelsesrige, samtidig med, at de forskellige brugere får mulighed for at se og møde hinanden.

Bygningerne omfatter et Friluftshus og et Multihus.

Friluftshuset er et stort halvtag med skærmene vægge og grusbelagt gulv. Det giver mulighed for at lave udeaktiviteter, selvom vejret måske ikke lige er til udendørs aktiviteter.

Multihuset indeholder en multisal med plads til gymnastik, motorik, store møder osv. Omkring salen ligger mindre aktivitetsrum og en lounge/café. Rummenes udformning og de tilhørende faciliteter gør, at de kan anvendes til flere forskellige formål. Det betyder, at mange kan få glæde af rummene, og at de kan udnyttes af skiftende brugere i en stor del af døgnets, ugens og årets timer.

Huset knyttes sammen af åbne opholds- og færdselsarealer med gode steder til spontant ophold. Det betyder, at huset lægger op til, at de forskellige brugere mødes.

Områdets institutioner, foreninger og borgere står bag Resen Multipark. Det brede fundament er med til at sikre de nødvendige midler til anlæg og drift, og er med til at sikre en udnyttelse, der fuldt ud retfærdiggør de store investeringer.

Parken knytter de forskellige enkeltdele sammen i en gennemtænkt helhed. Den omkranses af bebyggelsen, men har også forbindelse til fjorden. Den er således med til at både at binde bydelen sammen og åbne den ud mod fjorden.

 

Indvielse af Resen Multipark - Etape 1

Efter flere års forberedelse blev fase 1 af Resen Multipark indviet søndag den 25. maj 2014 kl. 10.00, samme dag som der blev afholdt det årligt tilbagevendende "Liv i Multiparken" med forskellige aktiviteter for store og for små samt "Multiparkløbet 2014". Klik her for mere information om indvielsen den 25. maj 2014.

Billeder fra etablering af Resen Multipark - Etape 1

 

Billeder fra etablering af Multihuset - Etape 2

 

Tak til fonde, sponsorer og private bidragsydere

Mange fonde, virksomheder og private har været med til at gøre etape 1 og 2 mulig. Vi er godt på vej mod også at kunne realisere sidste etape (Etape 3), som omfatter en gennemgribende renovering og opdatering af udeområderne. En ny indsamlingsrunde er i gang for at skaffe flere sponsorer og private bidrag.

Klik her for oversigt over fonde.

Klik her for oversigt over sponsorer.