Et medlemskab af Resen Multipark koster 100,00 kr. pr. år gældende for hele husstanden.

En væsentlig forudsætning for at fonde og andre bidragsydere vil yde projektet økonomisk støtte er, at der blandt områdets beboere udvises en bred opbakning til projektet. Opbakningen udvises blandt andet ved medlemskab af Resen Multipark.

Et medlemskab giver blandt andet mulighed for at booke og anvende lokaler og faciliteter i Multihuset og i Multiparken.

Du bliver medlem ved at overføre medlemskontingentet på 100,00 kr. til foreningens konto. Det kan du gøre fra din Netbank eller via dit pengeinstitut.

Foreningens kontonummer er 7890-3403109. Beløbet kan også overføres via Mobilepay på 13831.