Kommende faciliteter

Der mangler endnu mange af de planlagte faciliteter, som vil blive etableret i forbindelse med Fase 3 fx:

 • 1000 meter motionsbane med belysning og integreret 100 meter-bane
 • Dobbeltforhindringsbane
 • Crossfitanlæg
 • Trampoliner
 • Skate/parkourområde
 •  Skovparkeringsplads
 • Uopvarmet depotrum
 • Udsigtsterrasse
 • Opholdslommer med bænke og borde
 • Rappelling
 • Dyreskov
 • Klatreskov
 • Pilelabyrint

De kommende faciliteter omtales nærmere i filmen på hjemmesidens forside samt i beskrivelsen af de 8 delområder under fanen "Faciliteter".