Multihuset

Det 1.200 m2 store Multihus er en vigtig del af Multiparken.

Huset understøtter aktiviteterne i parken. Fx kan de forskellige foreninger bruge huset som klublokale, og opbevare de ting, de skal bruge til deres aktiviteter, i depotrummene.

Forældre til fodboldbørn kan vente i Galleriet, og petanquespillerne kan drikke en kop kaffe i loungen. Huset giver endvidere rum til mange forskelligartede aktiviteter. Ungdomsklubben kan fx spille brætspil i loungen, gymnastikforeningen kan træne springgymnastik i salen og bridgespillerne kan dyste i Klubben.

Du kan som medlem af Resen Multipark booke de forskellige lokaler i Multihuset. Under fanen Booking kan du se hvad du kan anvende lokalerne til og hvordan du booker.

 Multihus 01

Multihuset er synligt fra Furvej - bydelens hovedfærdselsåre. Store vinduer, og aktivitetsarealer mod vejen fortæller om det, der sker i huset. Husets indgang vender ud mod den adgang til Multiparken, som de fleste vil bruge.

Ankomstorvet og indgangen inviterer brugere af parken til at falde ind. Huset får også sammenhæng med parken via 1.000 m løbestien, der slår et sving ind omkring nogle af uderummene.

Huset er placeret, så det forbinder eksisterende skolebygninger, de oprindelige gamle skolebygninger og de nyere bygninger med hal osv. Det gør, at eksisterende faciliteter i bygningerne kan supplere faciliteterne i Multihuset, så det fx ikke er nødvendigt at etablere nye bade- og omklædningsrum. Samtidig gør placeringen med en intern forbindelse mellem de eksisterende bygninger, at de kan bruges mere hensigtsmæssigt. De eksisterende værdier bevares. De eksisterende bygninger og det nye hus indgår i en synergiskabende helhed.

Multihusets rum ligger i et åbent forløb omkring den naturlige forbindelselinje mellem de eksisterende skolebygninger og hovedadgangen til Multiparken.

Fobindelseslinjen er et galleri, hvorfra man kan opleve aktiviteterne i husets rum. Nogle rum er helt åbne mod galleriet og opleves som en udvidelse af det, andre rum åbner sig mod galleriet med brede døre og store vinduer. Også mellem de øvrige rum er der stor åbenhed med brede døre og store vinduer. Åbenheden skal inspirere brugerne af huset til at tage del i de forskellige aktiviteter eller til at igangsætte andre aktiviteter. Åbenheden skal samtidig give en fleksibel brug af rummene ved at gøre det muligt at lade aktiviteter brede sig over flere rum.

Rummene åbner sig også mod omgivelserne. Vinduer til gulv trækker uderummene ind i huset. Brede døre giver mulighed for at trække aktiviteter i rummene ud i det fri. Store tagudhæng forøger flere steder mulighederne for at være ude. Det skal motivere brugerne til mere udeophold.

Lounge

Loungen er et 110 m2 stort åbent rum, som hænger sammen med ungdomsklubben via tre døre, som kan åbnes, når ungdomsklubben er åben. Der er bordtennis samt bordfodbold til fri benyttelse samt fast opsat projektor og tilkobling af PC og whiteboardtavle. I loungen er der ligeledes et lille køkken med kaffemaskine, kogekande, komfur, ovn, køleskab og service til ca. 50 mennesker. Efter aftale er der ligeledes mulighed for at få en nøgle til et depotrum, hvor der er en kummefryser og en gasgrill. Der er kaffebønner til rådighed, så du altid kan lave dig en kop kaffe. Funktionen af disse faciliteter baserer sig på at vi alle bidrager ved at fylde op med kaffe, gas og donere kasseret men brugbar service osv.


(indsæt billede)

Hulen

Hulen er på 35 m2 og er rustikt indrettet med træ på væggene. Rummet bruges bl.a. til spejderaktiviteter, men kan også bruges til andre aktiviteter i mindre grupper.


(indsæt billede)

Mødesalen

Mødesalen er et 70 m2 stort lokale indrettet med borde og stole. Mødesalen kan anvendes til forskellige møder og andre aktiviteter som kræver bordplads. Lokalet er indrettet med whiteboardtavle og der kan lånes en projektor (aftales ved bookingen)


(indsæt billede)

Multisalen

Multisalen er et stort højloftet rum på 550 m2. Gulvet er et blødt sportsgulv og der er mulighed for et væld af aktiviteter i Multisalen. Der er klatrevæg både til klatring med og uden seleudstyr. Der er to store trampoliner og tilhørende springgrav. For at bruge trampolinerne og springgraven kræves det at man er oplært i anvendelsen heraf. På endevæggen er der en kravlelabyrint og på hemsen fitness maskiner (ældre modeller). Fra Multisalen er der adgang til motorikbanen som forløber hen over fordelingsgangen i Multihuset. Motorikbanen har forskellige udfordrende forhindringer og man kan via QR koder supplere sin tur gennem banen med små historier og opgaver. Der er opsat tidtagning, så man kan dyste på hurtigste tid. Der er også adgang til motorikbanen via fordelingsgangen.

Multisal

(indsæt billleder: Multisalen, motorikbanen)