Parken

Multiparken er inddelt i 8 forskellige områder, som har hver deres identitet og appel (se beskrivelsen nedenunder). De forskellige faciliteter i de enkelte delområder etableres i takt med at der er samlet midler ind hertil.

Krolfbane

I Lunden er der etableret en 12 hullers krolfbane. Krolf er en blanding af golf og kroket og kan spilles af alle.

Køller og kugler kan lånes fra Multihuset sammen med hulflag, regler og pointkort. Du skal blot kontakte Resen Skole i skoletiden og bede om en engangskode til døren til Multihuset, så kan du hente udstyret og sætte det retur efter spillet.

 Krolf

Multibane 

Multibanen kan anvendes til forskellige former for boldspil, eksempelvis fodbold. Multibanen er belagt med kunstgræs, så den kan anvendes året rundt. Der er ligeledes opsat projektører, så banen kan oplyses i den mørke tid. Hvis du vil være sikker på at have fuld adgang til Multibanen kan du booke den via denne hjemmeside. Det kræver at du er medlem af Resen Multipark. Ved siden af Multibanen er en lille rund pannabane til andre former for boldspil.

Multibane

 

Friluftshuset

Huset er et uderum, der giver mulighed for at afvikle udeaktiviteter, selvom det er for vådt, for blæsende eller for mørkt til at gøre det helt i det fri. Der kan laves boldøvelser, leges rundkredslege, holdes babytræf og afvikles spejderaktiviteter eller natur og teknik undervisning og være spontant møde for foreningsløse unge.

Friluftshus

Huset åbner sig mod sydvest, så der er mulighed for solindfald i en stor del af de timer, hvor bygningen anvendes. Mod den åbne side er der stor rumhøjde, så der plads til wollyball eller spejderaktiviteter med reb og rafter. Mod den mere lukkede nordside er der begrænset rumhøjde, så der dannes et mere intimt rum omkring det åbne ildsted, der er placeret her.

Bygningen er rustikt og robust, for at passe til natur og spejderaktiviteter og for at gøre den kan modstå en måske indimellem hårdhændet behandling.

Bygningen giver mulighed for akviteter i det fri, når det er for mørkt, for vådt eller for blæsende i at foregå under åben himmel.

Bygningen er udført med et stort tag skærmende tag med hældning, der lukker op for solen sidst på dagen og skærmer mod nordøst, en hældning, der giver et areal med stor højde og plads til fysisk udfoldelse og et hjørne med lav højde og et mere intimt rum til roligt ophold.

Areal er 122 m²  med en bredde på 9 m, en længde 13,5 m og en højde på 2,8 - 6,4 m.

Petanque

Du kan spille petanque i Friluftshuset på et underlag af stenmel. Du skal selv medbringe petanquekugle.

Petanque

Lunden

I den nordlige ende af parken ligger Lunden, tæt på bydelens plejecenter. Her lægges der op til aktiviteter med et roligere tempo for de ældre, og man kan finde krolfbane, frugttræer /buske og bænke, hvorfra de ældre kan nyde udsigten over parkers andre aktiviteter.

Dyreskoven

Længst mod vest finder man dyreskoven, hvor børnene kan lege mellem skovens store træer og lære/kigge på de vilde dyr (træudskæringer) og fuglekasser. Her finder man også stereobanen, som er en dobbelt forhindringsbane, hvor man side om side kan konkurrere om, hvem der kommer først igennem. Det kunne være far og søn eller to kammerater. Banen ligger som en del af 1000 meter banen. Derved kan man variere rutens sværhedsgrad og skabe forskellige oplevelser i forløbet gennem parken.

Ved siden af Dyreskoven ligger pilelabyrinten, som ligeledes kan bruges som en forhindring/udfordring på 1000 meter banen. I pilelabyrinten kan man ligeledes lege skjul og hygge sig i de små pilehytter.

Engen

Alle de større boldbaner er placeret på engen, der ligger sænket i forhold til resten af parken. Mellem banerne finder man tribunen bygget ind i terrænet. Denne tribune fungerer ligeledes som 100 meterbane og ender i en sandspringgrav. Der er boldbaner både til podefodbold, 7-mands og 11 -mands fodbold samt en amerikansk fodboldbane.

Ankomsttorvet

Foran Multihuset mod nord ligger et torv, hvor folk fra hele byen kan mødes og sammen bevæge sig videre ind i Multihuset eller videre til parkens mange aktiviteter. I den østlige del af ankomsttorvet etableres en parkourbane, og der vil være mulighed for rappellig ned af den gavl på multihuset, som vender ud mod ankomsttorvet. Lige over for ankomsttorvet ligger parkeringspladsen, som der er adgang til via Furvej. Hele parken er ellers bilfri.

Multipladsen

Det urbane område ved indgangen til Multihuset fortsætter ud i parken og munder ud i en multiplads med en stor træterrasse, hvorfra der er udsigt over hele engen og aktiviteterne her. Under terrassen er der uopvarmede depotrum, som er bygget ind i den 4 meter høje skrænt. På multipladsen er der en masse aktiviteter bl.a. legeplads, stor multibane, pannabane, mini multibane, street basket og trampolin. Der er indbyggede opholdsmuligheder ved multibanen samt bænke, så man kan skifte fra at være aktiv og hænge ud.

Bjerget

Bjerget består af et bakkelandskab med bålhytte, shelters og små køkkenhaver, som skal anvendes til udeskole og motivere børnene til at inddrage naturen og bevægelse i uderummet, som en naturlig del af deres liv. I området etableres ligeledes en cykelcrossbane og den højeste bakke - "Bjerget" skaber ligeledes rammen for en kælkebakke og udsigts høj, hvorfra man kan nyde udsigten over parkens andre aktiviteter. Bjerget skal delvist beplantes med blomsterløg/-frø som forår, sommer og efterår kan give læring omkring den danske blomsterfauna.

Klatreskoven

Lægger op til fri leg, hvor der kan bygges og klatres i skovens høje træer. I vandringen gennem skoven finder man en lysning med mulighed for at spille bold mm. Her finder man ligeledes Friluftshuset med dens mange muligheder for aktiviteter.

Skovbrynet

Langs boligområdet mod vest ligger skovbrynet, som danner overgang mellem byen og engen. Her er der opsat borde og bænke, således at tilskuerne kan nyde en kop medbragt kaffe i læ for vinden, og folk på tur i området kan slå sig ned med madpakken.

Stisystemet

Stierne forbinder hele bydelen til multiparken og smelter sammen i hjertet af multiparken – ved multipladsen. Stierne binder området sammen og sørger for, at man tørskoet bliver ført rundt mellem de forskellige institutioner og aktiviteter i parken. Undervejs er der indbygget siddeplateauer, siddetrapper, bænke m.m.

Aktivitetsbanen ligger som et selvstændig netværk inden for parken, og skaber forskellige shortcuts gennem området. Ved at bevæge sig rundt på banen, støder man på forskellige aktiviteter som stereobanen, hinkebane, 100 m banen, faste kegler mm, som giver banen en større fleksibilitet og sværhedsgrad, og man kan derved variere ruten fra gang til gang. Banen fører ligeledes forbi Multihuset og inviterer indenfor. Banen er 1.000 m lang og løber gennem/forbi de 8 identiteter og er oplyst af LED lamper.