Generalforsamling 2017

Afholdes i lokale "Klubben" i Multihuset

Mandag den 13. marts kl. 19.00

 

Både foreningens medlemmer og alle andre interesserede er meget velkomne.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen beretning og godkendelse heraf

3. Fremlæggelse af regnskab og budget samt godkendelse heraf

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen.

   a. Udpegning af ét bestyrelsesmedlem valgt af B-medlemmer

   b. Udpegning af øvrige bestyrelse valgt af A-medlemmer

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Med venlig hilsen

Logo