Referat af Brugerrådsmøde den 28. januar 2020

Deltagere: Dorte fra Grundejerforeningen Petunia, Theresa og Gry fra Daycare, Søren Jette fra KFUM-Spejderne, Henriette fra aktivitetsudvalget samt Lotte, Kaj, Peter og Søren (Ref.) fra bestyrelsen Resen Multipark..

Aktiviteter

Lotte præsenterede formanden for aktivitetsudvalget, Henriette, der så fortalte om udvalgets arrangementer: boldspildag, loppemarked, portvinssmagning og julebanko med over 100 deltagere. Henriette fortalte videre om det kommende MGP arrangement og udvalgets plan om at lave et årshjul. Det overvejes også at lave nogle arrangementer, der er gratis for medlemmerne – så de kan mærke, de får noget for kontingentet.

Nogle af udvalgets medlemmer har trukket sig, bl.a. fordi de syntes, der havde været for mange praktiske problemer fx med adgang til Multihuset. Henriette står derfor pt. alene med planlægningsarbejdet, men der er flere, der er klar til at medvirke ved de enkelte arrangementer. Henriette håber, at nogle af de fem mest aktive i gruppen vil gå ind i udvalget igen.

Adgangsproblemet er løst ved, at Henriette udlåner sin nøglebrik.

De praktiske udfordringer med at finde tingene i huset blev foreslået løst ved at lave en oversigt, der viser, hvor tingene er i huset (ekstra borde og stole, fryser, projektor).

Der er nogle aktuelle udfordringer med at finde ud af, hvem der er medlem. Bestyrelsen oplyste det skyldes, at den årlige opkrævning i år har været lidt forsinket.

Tvivlsspørgsmål om medlemskab søges afklaret med enkel og klar information om indmeldelse og betaling af kontingent. Lotte laver en forenklet information vedr. medlemskab (1 side i højformat), som bl.a. kan lægges på Daycares intranet.

Der er kommet styr på de praktiske problemer med at slå aktiviteter op på Multiparkens facebook profil. Der arbejdes løbende med at udnytte andre gratis annonceringsmuligheder.

Lotte fortalte, at bestyrelsen er glade for Henriettes og udvalgets initiativer og opfordrede dem til at spørge bestyrelsen om hjælp, når der er brug for det..

Ønsker til Multihuset

Bestyrelsen vil gerne have besked, hvis der savnes noget i Multihuset. Manglende ting vil så blive søgt anskaffet. I første omgang ved at annoncere ønskerne, ligesom da der omkring jul blev spurgt efter gryder til køkkenet..

Orientering om fase 3

Lotte fortalte om anlæggelse af Ankomsttorvet og aktivitetsområdet på Multipladsen til en samlet pris på 1.060.000. Bestyrelsen arbejder pt. sammen med Skive kommune på at sende arbejdet i ”omvendt udbud.” Torvet og aktivitetsområdet kan forhåbentlig stå klar inden sommerferien.

Den resterende del af fase 3 er budgetteret til ca. 5 mil. kr. Heraf er der tilsagn vedr. finansiering af knap 3 mil., forudsat kommunen fastholder deres forhåndsbevilling på 2 mil.

Det blev besluttet, at færdiggørelsen af Ankomsttorvet og aktivitetsområdet skal markeres.

Der blev stillet forslag om at tænke nyt og gøre det anderledes end tidligere arrangementer. Der kunne være med optræden af skolebørn, børnehavebørn og gymnaster. Der kunne måske være crossfit instruktion. Arrangementet kunne måske holdes på en almindelig hverdag.

Alle blev opfordret til at tænke videre frem mod næste brugerrådsmøde, så der kan træffes beslutning om arrangementet.

Hvordan afleverer man lokalerne efter brug

Peter forklarede, at bestyrelsen synes, der generelt bliver passet godt på Multihuset, men finder, at det bl.a. kniber med at få stillet møbler på plads efter brug. Bestyrelsen ser gerne, de bliver stillet som vist på de ophængte møbleringsplaner. Det blev foreslået, at placeringer markeres med kryds på gulvet. Kaj fortalte, at vejledningen i redskabsrummet gør, at det her går godt med at få stillet redskaberne på plads. Det blev foreslået, at der laves en to-do-liste med det, der skal gøres, når man forlader huset. Evt. som afkrydsningsskema, der skal afleveres ved returnering af lånt låsebrik.

Eventuelt

Peter fortalte, at der søges en ny webmaster, da den nuværende flytter. Webmaster skal bestyre og gerne videreudvikle multiparkens hjemmeside og stå for udsendelser til medlemmerne. Der blev på mødet nævnt nogle mulige emner. Hvis nogen finder én, der er klar til at tage opgaven, gives der besked til Lotte.

Det blev nævnt, at der ofte savens en garderobe. Rummet i indgangen overfor klubben er tænkt som garderobe, men det er ofte aflåset. Der er en særlig udfordring ved Multisalen, hvor mange smider overtøj mv. udenfor i Galleriet. Man kan forsøge at opfordre til lægge tøjet i omklædningsrummene. Der kan evt. laves mulighed for at hænge tøj på væggen i Lommen eller ”Trekanten.” Det skal følges op med en vis opdragelse fx i form af et sjovt, meget synligt, skilt.

Næste møde

14. april kl. 19 - 20.