Referat af Brugerrådsmøde den 20. marts 2018

Tilstede: Jan, Kaj, Peter, Thomas, May, Lotte (dagplejere), Ane, John og Lotte

Borgerindsamling

Borgerindsamling til fase 3 er skudt i gang. Der skal indsamles 500.000 kr fra borgere og virksomheder.

Der er brug for gode folk, som vil hjælpe med at samle ind ved at gå rundt og stemme dørklokker. Alle i brugerrådet vil gå tilbage i deres netværk og finde indsamlere. Navne og kontaktoplysninger sendes til bestyrelsen for Resen Multipark, som vil organisere og lave info-materiale. Indsamlingen afvikles fra april

Der er ligeledes brug for kontakt til lokale virksomheder. Så er der i brugerrådet nogle som har en kontakt til en virksomhed eller som i deres netværk har personer, som har, kan vedlagte info-materiale anvendes. Alternativt kan kontaktoplysninger på virksomheden og kontaktpersonen sendes til bestyrelsen, som så vil forestå den videre kontakt.

Bestyrelsen vil arbejde på at komme ud i alle klasseråd på skolen for dels at præsentere fase 3 samt opfordre til at støtte økonomisk. Det er forholdsvis let at sende støttebeløb via vores mobile pay: 13831.

May Rømsgaard laver en lille præsentationsfilm, som kan anvendes. Filmen lægges ligeledes op på vores hjemmeside: www.resenmultipark.dk, så den kan hentes her, hvis man gerne vil vise den til potentielle støtter.

Ud over støttebidrag er det også meget vigtigt at skaffe en masse medlemmer, da mange medlemmer er et vigtigt signal at sende til politikerne og fonde. Det koster 100 kr for et årsmedlemsskab for hele husstanden.

Brugervejledning for Multihuset

Brugervejledningen er blevet tilrettet og lægges op på info-skærmen i Multihuset.

Der lægges op til at den enkelte bruger udviser ansvarlighed. Det sættes skilte op ved trampolinen som fortæller at brug af trampolin er på eget ansvar. Jan undersøger det juridiske i forhold til ansvar hvis nogen kommer til skade. Trampolinen åbnes dog kun efter aftale og der er en person tilstede som er instrueret i brugen.

Booking og låsesystem

Der har været afholdt et møde mellem de ansvarlige for henholdsvis bookingsystemet og dørlåsesystemet og der arbejdes på inden for ca. en måned at de to systemer kan ”snakke sammen”, så man automatisk tildeles en kode til døren, når man booker en tid. Individuelle medlemmer kan max booke 60 dage frem.

Kommende arrangementer

Der blev fastsat dato på følgende arrangementer i foråret:

  • Høvdingebold den 22. april kl 14-16 v/ May Rømsgaard
  • Gadefodbold på Multibanen den 27. maj kl 10-13 v/John Pedersen
  • Familiegymnastik med fællesspisning afholdes en fredag aften slut april start maj V/ Lotte og Kaj (dato fastsættes lige efter påske)

Peter booker lokalerne og arrangørerne laver selv opslag til info-skærm, hjemmeside og face book samt til udsendelse til medlemmerne. Opslagene kan sendes til en fra bestyrelsen, som vil formidle det videre

OBS: Opslag til info skærm skal laves i liggende format og gerne som en PDF

Instruktion i brug af trampolin

Kaj instruerer de fremmødte i brug af trampolin. Nøgle flyttes ind i gymnastikdepotet.

Eventuelt

Info-skærm

Der har været problemer med at skærmen bliver slukket. Peter vil sørge for at kablerne føres i skinner og at stik sikres

Motorikhems i Multisal

Ønske om at indrette med fitness udstyr og udstyr til styrketræning. Alle må gerne være opmærksomme på hvis nogle fitnesscentre sælger ud af brugt udstyr. Der vil også blive søgt om midler til udstyr bl.a. til et skab der kan aflåses til ”løst” udstyr (eks håndvægte)

Næste møde tirsdag den 4. september kl 19-21 i Multihuset