Referat af Brugerrådsmøde den 28. januar 2018

Alle brugergruppe var repræsenteret: Ane, Kaj, John ,Dan, Jan, Peter, Thomas, Bente, May, Inge og Lotte

1. Åbent hus arrangement den 28. januar kl 10-15

Invitationen uddeles og dagens program gennemgås kort. Alle må meget gerne videreformidle i deres netværk.

Dagplejerne melder fra denne gang til at sælge kage og kaffe i caféen. Fremadrettet kan de kun stille med folk til café 1-2 gange i løbet af et år. Det aftales at hvis det ønskes kan udgifterne til kagefremstillingen refunderes,

Vi opretholder caféen den 28. januar og forsøger at få fremstillet kager via ungdomsklubben og skolen. Scrappe-pigerne kunne måske også inddrages. Alternativt kan vi forsøge at få sponsoreret kage eks. fra Kvickly og som sidste udvej købe kage til videresalg. Peter og Thomas er sat på sagen.

John tilbyder at sponsorere kaffe. Super

Drøftelse af hvordan vi kan håndtere, at forældre skal give tilsagn til at deres børn under 18 år må deltage i klatring. Vi skal som minimum indhente mundtligt samtykke. Peter laver seddel til skriftligt samtykke.

Kontakte scrappe-pigerne for at høre om de vil vise frem/holde workshop

Info-aften den 12. marts

Bestyrelsen er i gang med at planlægge en info-aften for borgerne omkring 3. fase af Resen Multipark. På info-aftenen skydes borgerindsamling til 3. fase også i gang. Vi skal gerne have 200.000 kr samlet ind

Drøftelse af hvordan vi får gjort opmærksom på aftenen og får rigtig mange borgere til at møde op:

 • Starte med et godt oplæg (teaser). Forslag om hypnotisør Lasse Kvist, som bor på Begonievej. Thomas kontakter ham
 • Tage kontakt til Skive Folkeblad mhp en artikel forud for info-aftenen – bestyrelsen vil tage sig af det
 • Når invitationen er klar sendes den ud til hele brugerrådet, som så kan hjælpe med at sende den ud i deres netværk
 • Alle overvejer om de i deres private eller foreningsnetværk har personer fra store og små virksomheder, som vi kan kontakte mhp sponsorater til 3. fase/invitere til info-aftenen. Mail gerne navne til bestyrelsen og angiv om du selv ud fra informationsmateriale, som vil blive udarbejdet, vil tage kontakt.
 • Lægge slides fra 3. fase på infoskærmen

Vedligeholdelse og forårsklargøring

Tilbagemeldinger på om der er steder/ting der trænger til opfriskning. Der er ikke de store ting, der trænger. Mange af foreningerne/klubberne er meget opmærksomme på at rydde op og gøre rent efter sig.

Multibanen trænger dog til en omgang vedligeholdelse. Der skal fyldes nyt sand mellem kunstgræsset for at undgå for stort slid. Skolen bestiller dette via et firma og afholder udgiften. Træværket omkring multibanen trænger til maling. Dette gøres til foråret og der indkaldes frivillige blandt medlemmerne.

Dagplejerne ønsker sig en kost og en fejebakke. Dette indkøbes og stilles i fællesdepotet. Øvrige rengøringsting findes i skabet på toilettet ved indgangen til multihuset.

Store affaldssække skaffes og lægges i??

Husregler

Bestyrelsens udkast til husregler drøftes. Det skal præciseres at der ikke må spilles bold i Multisalen, dog ok med skumbolde

Kode til trådløst net på føres: Resen2016

Husreglerne lægges op på info-skærmen

Alle opfordres til at kontakte personer, man mødes i Multihuset, som man kan være i tvivl om har ”lovligt ærinde”, så huset ikke udvikler sig til et tilholdssted/varmestue.

Info-skærm og booking

Infoskærmen kører – dog lidt problemer med at vise hele siden – det undersøges om det har noget med opsætningen at gøre. Alle kan lægge slides op, både faste og nyheder. Man udarbejder selv opslaget og kan så sende opslaget til Brian (Mays mand), som vil sørge for den tekniske del.

e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Der blev rejst en række spørgsmål som bestyrelsen vil undersøge nærmere sammen med Peter Katholm, som yder os teknisk assistance i forhold til bookinsystemet Conventus:

 1. Hvordan kan man booke som forening?
 2. Kan systemet sættes op så private medlemmer max kan booke eks. 14 dage frem, for ikke at spærre for foreningernes arrangementer?
 3. Kan de faste tider slettes på helligdage, i skoleferier o.l. så andre kan udnytte de ledige tider?
 4. Kan alle bookede tider for den enkelte dag blive stående på info-skærmen (forsvinder nu løbende)?
 5. Kan man navngive en booking eks Åbent hus i stedet for navnet på den der booker?

Eventuelt

Rappelling

Rappelling ned fra balkon ved nordgavlen sættes i gang via ungdomsklubben. Senere vil der blive udbudt kursus til de foreninger, der gerne vil bruge denne aktivitet.

Hems i Multisalen

Tanken er at indrette hemsen i Multisalen til et fitnessområde med forskelligt udstyr. Der er allerede nu lidt udstyr deroppe.

Alle opfordres til at have øjne og ører åbne for evt. aflagte funktionsdygtige redskaber, som kan bruges

Brug af trampolin

Der efterspørges et kursus i anvendelse af trampolinen. Bestyrelsen undersøger mulighederne sammen med gymnastikforeningen

PR

Kan man oprette arrangementer i avisen under ”Det sker”? Bestyrelsen undersøger

Alle kan indsende billeder og små tekststykker til avisen under ”Har du hørt”

Kommende arrangementer

Runde med forslag til kommende åbne arrangementer i Multihuset:

 • Fredagscafé kl 10-12, 1. fredag i måneden (februar, marts, april) /Inge arrangerer
 • Vi synger sammen – syng fra sangbogen?
 • Vi spiller høvdingebold – kom og vær med /May Rømsgaard, tidspunkt?
 • Åben trampolin?
 • Familiegymnastik med fælles spisning / Lotte og Kaj, tidspunkt?
 • Gadefodbold – søndag formiddag i maj eller juni / John

Næste møde 20. marts kl 19 i Hulen i Multihuset