Referat af Brugerrådsmøde den 28. marts 2017

Deltagere: May Rømsgaard fra Grundejerforeningen Petunia, Inge Hansen "borger", Jane Henriksen fra dagplejerne samt Lotte, Jan, Thomas, Peter, Kaj og Søren (Ref.) fra bestyrelsen for Resen Multipark.

Aktivitetsdag 11.06.

Program

10.00 Brunch (ved gymnastikforeningen) i lounge og motorik i salen

11.00 Challenge

13.30 Fodboldturnering (John høres, om her også er mulighed for fundraising)

15.00 Afslutning

Der skal serveres grill pølser, vand og fadøl (Lotte har tilsagn fra grundejerforeningerne)(Jan spørger Hancock om lån af vogn). Efter kl.12 café (ved dagplejerne. Bestyrelsen skaffer kaffe).

Det foreslås, at der betales for fx at prøve hoppeborg eller klatrevæg.

Der laves en flyer, som bl.a. kan bruges af dagplejerne til uddeling til forældre.

Lotte fremlagde liste med navne på virksomheder, der kan spørges om at medvirke i Challenge 2017. Der kom flere forslag til listen, og der blev sat navne på . Det blev aftalt, hvem der skal spørge hvem. Lotte renskriver listen og sender ud. Info om Challenge 2017 renskrives og sendes med ud.

Jan spørger firma om at være hovedsponsor, og giver Lotte besked, hvis hun skal spørge andet firma.

Lotte får Peter til at oprette tilmelding på hjemmesiden.

Info bod og mulighed for at donere beløb. Donorer får et klistermærke (Tak fordi du støttede Resen Multipark (May undersøger mulighederne for mærke)).

Inventar til Multihuset

Der mangler møbler til Klubben, Hulen og Kontoret. Foreninger i opfordres til at donere et beløb.

Til klubben tænkes der anskaffet borde og stole (egnet for møder og kurser).

Til hulen planlægges runde borde og taburetter.

Til Kontoret mangler et par borde til de allerede indkøbte taburetter.

Ungdomsklubben vil lave sofa til placering langs lave mur. Med bordtennisbord, som klubben har opstillet betragtes rummet som fuldt møbleret.

Til Terrassen, Familiegården og Rappellepladsen er der stemning for solide møbler måske bord- bænkesæt.

Gators gasgrill – og gas, der står i depot ved Terrassen må bruges af alle.

Det blev foreslået at få et firma til at opsætte kaffeautomat. Peter undersøger muligheder.

Evt.

Det blev foreslået, at der sendes en kvittering til folk, der indmelder sig i foreningen på nettet.

Næste møde torsdag d. 07.09. kl. 19.