Fonde - Fase 1 og 2

Følgende fonde har støttet Resen Multipark:

 SPAR VEST FONDEN

Spar Vest Fonden støtter en lang række almennyttige projekter i og omkring Skive. Spar Vest Fonden har støttet Resen Multipark med 2.500.000 kr.
SkiveKommune Optimized Byrådet i Skive ønsker at støtte op om Skiveborgernes mulighed for at sætte eget præg på deres lokale boligområde eller bydel. Til formålet har Skive Byråd etableret en bydelspulje, hvorfra der kan ydes økonomisk tilskud til projekter m.v., som har til formål at udvikle bydele i Skive By, til steder hvor det vil være endnu bedre at bo. Bydelspulje Skive har støttet Resen Multipark med 500.000 kr.
 NordeaFonden payoff Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Nordea-fonden har støttet Resen Multipark med 250.000 kr. 
 Lokale Fonden udvikler og støtter byggeri inden for idræt, kultur og fritid og tilbyder desuden rådgivning på området.

Lokale & Anlægs Fonden har støttet Resen Multipark med 150.000 kr.

Derudover har fonden bistået med mange værdifulde input.

 Friluftsraadet Friluftsrådet har til formål at fremme og udvikle friluftslivet. Friluftsrådet har støttet Resen Multipark med 100.000 kr.
TUBORGFONDET RGB Tuborgfondets formål er at virke for udvikling og gennemførelse af samfundsgavnlige initiativer og aktiviteter, særlig til støtte for dansk erhvervsliv. Tuborgfondet har støttet Resen Multipark med 25.000 kr. projektor og lydudstyr i forbindelse med indretning af Multihuset.
Sparnordfonden Spar Nord Fonden støtter hvert år flere hundrede lokale ildsjæle, der alle giver lidt ekstra tilbage til lokalsamfundet. Årligt donerer Spar Nord Fonden op til 20 millioner kroner til forskning, kultur og foreninger. Bag hver donation gemmer der sig en god historie om nogen, der har noget på spil og projekter, der gør en forskel. Spar Nord Fonden har støttet Resen Multipark med 25.000 kr.
BUSTRUPFONDEN

Bustrupfondens formål er at yde tilskud til børn og unge. Bustrupfonden yder tilskud til institutioner, foreninger og selskaber, der beskæftiger sig med aktiviteter og tiltag for børn og unge. Uddelingen af midler sker efter bestyrelsens skøn.

 Bustrupfonen har støttet Resen Multipark med 15.000 kr.