Velkommen

Velkommen til Resen Multiparks hjemmeside. Her på siden kan du holde dig orienteret om projekt Resen Multipark.

Hvad er Resen Multipark

Resen Multipark er et stort 85.000 m2 stort grønt område med plads og faciliteter til et væld af aktiviteter ude såvel som inde. Projektet er delt op i 3 etaper, hvoraf etape 1 og 2 er etableret og etape 3 er undervejs.

Faciliteter som allerede er etableret

Mange faciliteter er allerede etableret i forbindelse med etape 1 og etape 2. Det drejer sig blandt andet om:

 • Sanselund med krolfspil
 • Petanquebane
 • Multibane
 • Pannabane
 • 120 m2 stort Friluftshus
 • 1.200 m2 stort Multihus med multisal, motoriklandskab, lounge og møde/aktivitetsrum

Foreninger og institutioner i området anvender disse aktivitetsmuligheder og hvis du bor i området og du er medlem af Resen Multipark kan du også booke faciliteterne.

Kommende faciliteter

I forbindelse med etape 3 er det hensigten, at etablere de sidste faciliteter, som fuldender Resen Multipark. Det drejer sig blandt andet om:

 • 1000 meter motionsbane med belysning og integreret 100 meter-bane
 • Dobbeltforhindringsbane
 • Crossfitanlæg
 • Trampoliner
 • Skate/parkourområde
 • Skovparkeringsplads
 • Uopvarmet depotrum
 • Udsigtsterrasse
 • Opholdslommer med bænke og borde
 • Rappelling
 • Dyreskov
 • Klatreskov
 • Pilelabyrint

Udearealer

Udearealerne rummer baner til sport, områder til leg og hygge og skov til naturaktiviteter. Der er baner tilpasset særlige sportsgrene fx atletik og amerikansk fodbold, men generelt er parken anlagt, så området kan anvendes til mange forskellige former for sport og motion. Løbebanerne er fx også spadseresti og tilskuerpladser, ligesom ankomsttorvet fungerer som parkourbane. På den måde kan arealerne udnyttes dobbelt eller flerdobbelt.

Der er også tænkt i alternative, mere legende former for idræt fx med en rund multibane og et område med bløde bakker og fjedrende underlag. Ideen er, at det kan motivere flere til at røre sig.

Arealerne til sport og områderne til ophold flyder sammen, så banerne får bløde rammer, og opholdsarealerne får udsigt til aktivitet. Baggrunden er, at uderummene derved får større dybde og bliver mere oplevelsesrige, samtidig med, at de forskellige brugere får mulighed for at se og møde hinanden.

Bygninger

Bygningerne omfatter et Friluftshus og et Multihus.

Friluftshuset er et stort halvtag med skærmene vægge og grusbelagt gulv. Det giver mulighed for at lave udeaktiviteter, selvom vejret måske ikke lige er til udendørs aktiviteter.

Multihuset indeholder en multisal med plads til gymnastik, motorik, store møder osv. Omkring salen ligger mindre aktivitetsrum og en lounge/café. Rummenes udformning og de tilhørende faciliteter gør, at de kan anvendes til flere forskellige formål. Det betyder, at mange kan få glæde af rummene, og at de kan udnyttes af skiftende brugere i en stor del af døgnets, ugens og årets timer.

Huset knyttes sammen af åbne opholds- og færdselsarealer med gode steder til spontant ophold. Det betyder, at huset lægger op til, at de forskellige brugere mødes.

Filosofi

Områdets institutioner, foreninger og borgere står bag Resen Multipark. Det brede fundament er med til at sikre de nødvendige midler til anlæg og drift, og er med til at sikre en udnyttelse, der fuldt ud retfærdiggør de store investeringer.

Parken knytter de forskellige enkeltdele sammen i en gennemtænkt helhed. Den omkranses af bebyggelsen, men har også forbindelse til fjorden. Den er således med til at både at binde bydelen sammen og åbne den ud mod fjorden.

 • Multihus 01
 • Multihus 02
 • Frilufthus
 • Multisal
 • Pannabane