Handelsbetingelser


 
Virksomhedsoplysninger:
Resen Multipark 
Forening
CVR : 34012822
mail@resenmultipark.dk
www.resenmultipark.dk

 1.  Pris og betaling
  1. Det er en forudsætning for medlemskab i foreningen, at du tilmelder dig betaling via betalingskort, som er godkendt af foreningen og dennes leverandører.
  2. Foreningen benytter DIBS A / S, som er godkendt af NETS A/ S til alle transaktioner. Alle transaktioner behandles krypteret, ingen kortdata er derfor synlige.
  3. Kvittering for betaling sendes pr mail. Når du tilmelder dig, accepterer du foreningens vilkår.
  4. Du stopper medlemskabet og den tilhørende kontingentbetaling ved at kontakte foreningen og eventuelt melde dig ud. Se nærmere herom andetsteds på siden eller kontakt foreningen ved tvivl.
  5. Når du køber varer eller ydelser af foreningen via hjemmesiden, trækkes betaling med Dankort og Visa/Dankort af Nets A/S. Ved betaling med Mastercard med flere trækkes betaling af Swedbank eller Teller. Betalinger håndteres krypteret af DIBS A/S.
  6. Når du anvender hjemmesiden til at betale for varer og ydelser m.m. fra foreningen, accepterer du, at foreningen administrerer din betaling på de vilkår og betingelser, der er angivet i handelsbetingelserne.
  7. Foreningen kan opkræve et gebyr i forbindelse med din betaling på hjemmesiden. Et eventuelt gebyr vil altid være angivet tydeligt alle steder, hvor en transaktion kan foretages samt fremgå tydeligt af alle priser nævnt på hjemmesiden. Endvidere vil et opkrævet gebyr fremgå af din kvittering.
  8. På hjemmesiden kan der som udgangspunkt betales med følgende betalingskort: Dankort, Visa/Dankort i nogle tilfælde kan der ligeledes anvendes Mastercard med flere. Dette vil dog fremgå tydeligt flere steder på hjemmesiden.
  9. Betaling for ydelser såsom kontingent og arrangementer etc. sker forud. 
  10. Foreningen benytter DIBS A / S som betalingsgateway. DIBS A / S er ansvarlig for den krypterede transaktion mellem dit betalingskort og betalingskort-indløser. Læs mere på dibs.dk om sikkerheden ved online betaling.
  11. Alle priser nævnt på hjemmesiden er inklusive moms med mindre andet er nævnt

 2. Løbende/automatisk træk
  1. Ved løbende/automatisk træk skal du i forbindelse med din første betaling godkende, at foreningen fremover må trække betalinger fra dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab, eller melder dig ud af foreningen.
  2. Beløbet du skal betale for medlemskabet af foreningen, trækkes automatisk via dit betalingskort.
  3. Du kan senest 10 dage inden hver betaling modtage en e - mail / sms, som fortæller dig hvor meget, du skal betale.
  4. Ved løbende/automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos foreningen, men hos DIBS A/S.
  5. Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender foreningen påmindelse pr. e-mail herom, og du må herefter foretage kontingent betalingen eller en tilmelding med det nye betalingskort.
  6. Når du har modtaget det nye betalingskort, skal du logge ind i foreningens Klubmodul og rette dette.
  7. Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på foreningens Klubmodul som beskrevet ovenfor.

 3. Fortrydelsesret
  1. Som udgangspunkt er der ingen fortrydelsesret på købte ydelser såsom kontingenter, arrangementer o.l. (se evt. "Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 12") . I særlige tilfælde kan der træffes aftale om refundering ved fortrydelse med udbyderen af den pågældende ydelse. Det påhviler forbrugeren selv at kontakte foreningen, som leverer ydelsen, op til 14 dage efter købet har fundet sted i så fald.


4. Ansvarsfraskrivelse
 1. Klubmodul ApS og nærværende forening, er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder som er udenfor vores kontrol.
 2. Klubmodul ApS og nærværende forening kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af hjemmesiden eller Klubmodul.
 3. Der tages forbehold for taste - og prisfejl forkert angivet tidspunkter og lokationer.
 4. Klubmodul ApS og nærværende forening indestår ikke for, at hjemmesiden og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.
 5. Selvom man tilstræber at sikre, at oplysningerne på hjemmesiden er korrekte, lover vi ikke, at de er præcise eller fuldstændige. Klubmodul ApS og nærværende organisation kan foretage ændringer i materialet på denne Hjemmeside eller til de ydelser og priser, der er beskrevet, når som helst og uden varsel. Materialet på hjemmesiden kan være forældet, og Klubmodul ApS og nærværende organisation forpligter sig ikke til at opdatere materialet.
 6. Klubmodul ApS og nærværende forening er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller foto.
 7. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Klubmodul ApS og nærværende forening.
 8. Klubmodul ApS og nærværende forening påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Klubmodul eller vore leverandørers ydelser på hjemmesiden.
 9. Hvis du ønsker at reklamere på en ydelse eller service, skal du kontakte os.
 10. Du er ansvarlig for sikkerheden af det kodeord, du har brugt til at registrere dig på hjemmesiden. Medmindre Klubmodul ApS eller nærværende forening ved uagtsomhed videregiver dit kodeord til tredjemand, er Klubmodul ApS og nærværende forening ikke ansvarlig for uberettigede transaktioner, der indgås ved brug af dit navn og kodeord.

 1. Kundeservice
  1. Generelt vil vi så vidt muligt forsøge at hjælpe dig, hvis du har problemer med din tilmelding/bestilling. Du kan kontakte os ved at klikke på kontakt eller vælge "Hjælp" eller en lignende knap eller ved at ringe til det eventuelle telefonnummer, der er anført på hjemmesiden.
  2. Spørgsmål til din tilmelding eller bestilling: Hvis du har andre problemer med din tilmelding eller bestilling, kan du kontakte os som beskrevet ovenfor, og vi vil forsøge at hjælpe dig
  3. Ændring eller annullering af din tilmelding eller bestilling: Hvis du ønsker at annullere eller ændre din tilmelding eller bestilling, efter den er afgivet, og betalingen er godkendt, kan du kontakte os som beskrevet ovenfor. Det er dog ingen garanti for, at vi accepterer dine ønsker.
  4. Klager og feedback: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten af en ydelse eller den service, vi har leveret, kan du give feedback til os i form af anmeldelse, kommentarer og bedømmelser som afspejler din oplevelse.
  5. Kompensation: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten på en ydelse eller den service, en vi har leveret, og du ønsker at få refunderet beløbet eller et forholdsmæssigt afslag i prisen eller en anden kompensation, skal du kontakte os som beskrevet ovenfor.

 2. Force majeure
  1. Vi er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol(Force majeure).
  2. Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (uden begrænsning) følgende: strejke, lockout eller andre kollektive kampskridt, civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig, brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe, umuliggørelse af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler, umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk, en regerings handlinger, dekreter, lovgivning, forordninger eller begrænsninger.
  3. Vores opfyldelse af en kontrakt anses for at være ophævet i den periode, Force majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. Vi vil gøre vort bedste for at bringe Force majeure-begivenheden til ophør eller finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til kontrakten kan opfyldes på trods af Force majeure-begivenheden.

Vi takker vore sponsorer

Resen Multipark

Furvej 9, 7800 Skive