Kære bruger af Multihuset

Vi håber, at du som låner får glæde af at bruge huset og forventer, at du overholder nedenstående retningslinjer:

 • Du er borger i Skive Kommune, og har en tilknytning til Resen og/eller Resen Skole
 • Du har et gyldigt medlemskab af Resen Multipark 
 • Dit arrangement har et ”tilladt” formål, eksempelvis er en aktivitet for din familie, dine naboer eller venner, eller et socialt arrangement for en klasse eller årgang på Resen Skole
 • For at undgå misforståelser, skal det pointeres, at du altså IKKE kan booke Multihuset til private arrangementer såsom familie-fødselsdage, konfirmationer, barnedåb, julefrokoster eller lignende.
 • Medbragte drikkevarer skal være alkoholfrie, da skolens område er røg- og alkoholfrit.

Praktiske forhold: 

 • Huset og alt udstyr forventes at blive anvendt ansvarligt. Ved evt. skader, skal disse meddeles til skolens serviceleder Kjeld Nedergaard – tlf. 2325 2772
 • Alt brug af huset sker på låneres ansvar
 • Multisalen er hjemsted for Skive Gymnastikforening. Ønskes redskaber, samt trampolin og springgrav anvendt – skal mindst én tilstedeværende have kendskab til sikkerhedsmæssig og brugsrigtig anvendelse. Ønskes lån af redskaber, kontaktes SGF / Kaj Balling på tlf. 2029 1113 for aftale forud for arrangementet
 • Der er Automatisk Brand Alarmerings Anlæg (ABA-anlæg) i bygningen, så ved røgudvikling i huset (uden brand – eks. ved madlavning, rygning osv.) forårsaget af låner, pålægges denne et gebyr for tilkaldelse af brandvæsenet
 • Borde og stole sættes efter brug som angivet på ophængte anvisninger
 • Når låner, som den sidste, forlader bygningen, sikres at alle døre og vinduer er låste/lukkede – og affald tages med og anbringes i container udenfor hoveddøren
 • Benyttelse af alle faciliteter i huset sker på brugernes ansvar


Specielt om Multisalen:

Benyttelse af klatrevæg, springgrav og trampoliner sker på eget ansvar, kræver kursus / instruktion eller særskilt aftale og iagttagelse af særlige regler. Se opslag ved betjeningspanel samt på udstyret.                         

I salen bruger man ikke fodtøj og medbringer ikke mad og drikke

Boldspil i salen er kun tilladt med BLØDE SKUMBOLDE (og kun som stikbold og lign. – ikke boldspil med foden)

 

Venlig hilsen

Resen Multipark/Resen Skole

Vi takker vore sponsorer

Resen Multipark

Furvej 9, 7800 Skive