Historien om Resen Multipark

I 2006 blev idéen om Resen Multipark født. Jan Harboe, som var formand for daværende Skive Gators(Amerikansk foldbold klub), havde under en ferietur til Frankrig set en lignende park. Han ønskede sig bedre faciliteter for sin klub og tænkte, at andre også kunne have behov for nye og tidssvarende rammer.

Sammen med andre ildsjæle fra lokalområdet i Resen og Vinde blev der indkaldt til et opstartsmøde, hvor behov og interesser kunne blive drøftet. Det viste sig, at der var mange foreninger, klubber, institutioner og borgere, som havde behov for og mange idéer til nye og nutidige rammer for deres aktiviteter.

Herefter gik det stærkt. Der blev indkaldt til stiftende generalforsamling i Resen Multipark og en bestyrelse blev nedsat. Der blev lavet behovsanalyser, en landskabsarkitekt lavede et udkast til hvordan parken kunne indrettes, så den kunne tilgodese alle behov og Skive byråd blev orienteret om projektet. Dette førte til at bestyrelsen blev inviteret med ind i lokalplans-arbejdet i 2009(også kaldet Plan 09). Her fik man støtte af en række fagfolk bl.a. arkitektfirmaet Møller og Grønborg, som lavede detaljerede tegninger og prisberegninger.
 
 Parken blev inddelt i 8 områder med hver sin identitet:

  • Engen
  • Lunden
  • Dyreskoven
  • Klatreskoven
  • Bjerget
  • Multipladsen
  • Ankomsttorvet
  • Multihuset

Med Møller og Grønborg’s tegninger og beregninger kunne man gå i gang med at søge fonde og puljer om midler og Skive Byråd forhåndsafsatte 4 millioner over en årrække til det samlede projekt.

I starten var det lidt op ad bakke med at få hentet tilsagn om støtte hjem, så projektet blev opdelt i 3 faser, som kunne etableres uafhængigt af hinanden men fortsat ende ud som et samlet hele.


I 2014 kunne man endelig indvie 1. fase: det nordøstlige hjørne af parken med sanselund og krolfbane, et stort 120 kvm. friluftshus, samt en multibane og pannabane på Multipladsen.


I 2016 stod det 1200 kvm. store fælles forenings- og borgerhus Multihuset klar. Huset indeholder et motoriklandskab, multisal, mødelokale og loungeområde med køkken og hænger sammen med omklædningsfaciliteterne ved Resen Hallen.


I 2020 kunne man indvie dele af fase 3: Ankomsttorvet med teqball, trampoliner, sidde- og opholdsfaciliteter samt et stort crossfit område på Multipladsen.

Vi takker vore sponsorer

Resen Multipark

Furvej 9, 7800 Skive