Koldt depot

Fælles depot for de foreninger, som har brug for opbevaring af tungt træningsudstyr tæt på boldbanerene på engen


Opholdslommer

På volden mellem de to boldbaner etableres sidde-plateauer for tilskuere til kampe.

Der etableres ligeledes  en terrasse med bænke og borde til ophold og hygge ved det gule hus samt en bålplads mod vest ved enden af den dobbelte forhindringsbane.


Banebelysning

Banebelysning af en mindre boldbane på Engen, så der kan trænes om aftenen.

Vi takker vore sponsorer

Resen Multipark

Furvej 9, 7800 Skive